Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Serwisu projektowaniezycia.pl

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przedstawiam podstawowe informacje na temat pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

 

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (dalej: Administrator) jest Sebastian Kulikowski — adres email: sebastian.kulikowski@wp.pl

II. Cele, sposoby, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

NEWSLETTER

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zapisem na newsletter są przetwarzane w celu:

 1. przesyłania drogą e-mailową newslettera zawierającego informacje na temat mojej działalności, a także treści reklamowe dotyczące moich produktów – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

 1. Podmiotom zewnętrznym wykonującym dla mnie określone usługi (np. hosting strony internetowej, obsługa wysyłki newslettera) – na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania;
 2. organom uprawnionym do żądania dostępu do danych jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będę zobowiązany je udostępnić.

Czas przez jaki będę przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

 1. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będę przetwarzał aż do jej wycofania, którego możesz dokonać w każdej chwili pisząc na adres: sebastian.kulikowski@wp.pl lub korzystając z formularza wypisania z newslettera.
KONTAKT

Twoje dane osobowe pozyskane w związku ze skierowanym do mnie pismem, zapytaniem, żądaniem,  zarówno ustnie, pisemnie jak i poprzez adres email lub formularz kontaktowy, a także dane przetwarzane w związku z prowadzonymi rozmowami, istniejącą współpracą lub inną wymianą zdań, lub pozostawieniem komentarza na moim blogu są przetwarzane w celu:

 1. utrzymania kontaktu i odpowiedzi na skierowane pismo/wniosek/zapytanie/żądanie – na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez podanie danych w treści pisma/wniosku/zapytania/żądania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. archiwizacji przeprowadzonych rozmów i nawiązanych kontaktów – na podstawie mojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw – na podstawie mojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. przesyłania drogą tradycyjną (pocztową) informacji na temat mojej działalności, a także treści reklamowych dotyczących moich produktów w formie tradycyjnej (papierowej) – na podstawie mojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

 1. Podmiotom zewnętrznym wykonującym dla mnie określone usługi (np. hosting strony, wsparcie prawne) – na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania;
 2. organom uprawnionym do żądania dostępu do danych jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będę zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będę przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

 1. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będę przetwarzał aż do jej wycofania, którego możesz dokonać w każdej chwili pisząc na adres: sebastian.kulikowski@wp.pl lub korzystając z formularza wypisania z newslettera.
SOCIAL MEDIA

Kiedy obserwujesz, pozostawiasz komentarze lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z moimi profilami prowadzonymi na różnych serwisach społecznościowych, staję się administratorem Twoich danych osobowych widocznych dla mnie zgodnie z regulaminem danej platformy społecznościowej.

Przetwarzam Twoje dane osobowe, których używasz zgodnie z zasadami prywatności ustalonymi przez serwis, na którym masz konto. Mogą to być m. in. imię i nazwisko, data urodzenia, zdjęcie, informacje o miejscu zamieszkania i wykonywanej pracy oraz inne przypisane do Twojego konta, a także wszelkie dane osobowe, które dobrowolnie upubliczniasz na określonej platformie społecznościowej lub przekażesz mi w prywatnej wiadomości.  

Twoje dane przetwarzane są w celu:

 1. prowadzenia przeze mnie konta w serwisie społecznościowym zgodnie z regulaminem i polityką prywatności danego serwisu, w tym wchodzeniu w interakcje z innymi użytkowniczkami/użytkownikami – na podstawie mojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. obrony przed roszczeniami i dochodzenia praw – na podstawie mojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

 1. organom uprawnionym do żądania dostępu do danych jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będę zobowiązany je udostępnić.

Czas przez jaki będę przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

 1. Dane osobowe będę przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu lub poprzez kontakt ze mną na adres Sebastian.kulikowski@wp.pl

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jestem zobowiązany. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.

III. Jakie masz prawa

Masz prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, w tym informacji na temat ich przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. sprostowania lub uzupełnienia danych jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
 3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), w przypadku gdy nie ma podstaw do ich przetwarzania lub wycofano zgodę na ich przetwarzanie (art. 17 RODO);
 4. żądania ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy są one nieprawidłowe, niepotrzebne, przetwarzane bez podstawy prawnej lub z złożono sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 18 RODO);
 5. otrzymania i przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, w przypadku danych dostarczonych administratorowi i przetwarzanych na podstawie zgody (art. 20 RODO);

Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na podstawie mojego uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji nie będę przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub będą istniały podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w sytuacji gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – w takim wypadku nie będę przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Masz ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można skontaktować się:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej, która dostępna jest na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • telefonicznie: 22 531 03 00, Infolinia: 606-950-000.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z ze mną pod adresem Sebastian.kulikowski@wp.pl

IV. Transfer danych do państw trzecich

Niektóre z wykorzystywanych przeze mnie narzędzi lub rozwiązań wymagają transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów trzecich (np. usługi chmurowe czy związane z plikami cookies). Jeśli taki transfer danych jest konieczny dokładam wszelkich starań aby zapewnić jak najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych oraz ochrony Twojej prywatności i wybieram tylko takich dostawców usług, którzy taką ochronę zapewniają.

Wszelkie transfery danych odbywają się na podstawie i w granicach prawa, w szczególności z uwzględnieniem Rozdziału V RODO, który przewiduje warunki transferu danych do państw trzecich.

Na chwilę obecną transfer danych osobowych do kraju trzeciego ma miejsce w następującym zakresie:

 • w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail – (możliwy transfer do USA) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

V. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w formie profilowania może być dokonywane poprzez Google Analytics działające w oparciu o pliki cookies. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych w formie profilowania możesz znaleźć w Polityce Plików Cookies poniżej.

VI. Polityka Plików Cookies

Strona wykorzystuje narzędzie Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa ta w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony, a zgromadzone w ten sposób informacje są przesyłane do centrów danych utrzymywanych przez Google Inc., znajdujących się w USA, Ameryce Południowej, Europie i Azji.

Usługa Google Analytics jest skonfigurowana w sposób uniemożliwiający zapisywanie danych identyfikujących Użytkowników. W tym celu wyłączone są ciasteczka umożliwiające personalizację reklam (IDE, DSID). Ponadto adres IP Użytkownika przed wysłaniem go do serwera jest poddany anonimizacji polegającej na usunięciu ostatniego bajtu z adresu IPv4, i 10 ostatnich bajtów z adresów IPv6.

W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z Google Analytics.

Informacje o danych zbieranych przez Google Inc. dostępne są w polityce prywatności Google.

VII. Osadzone treści z innych stron internetowych

Treści publikowane na mojej stronie mogą zawierać treści osadzone (np. filmy, obrazy, artykuły itp.) pochodzące z innych stron internetowych. Osadzone treści z innej strony internetowej zachowują się dokładnie tak samo, jak gdybyś odwiedził/a tamtą stronę. Strony te mogą gromadzić dane o Tobie, wykorzystywać pliki cookie, osadzać dodatkowe śledzenie podmiotów trzecich i monitorować Twoją interakcję z tymi treściami, jeśli masz konto i jesteś zalogowana/y na tamtej stronie. Takie strony internetowe działają niezależnie ode mnie i nie mam żadnego wpływu na ich działanie. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecam się zapoznać.

VIII. W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych

Wszelkie zapytania i korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres poczty elektronicznej: Sebastian.kulikowski@wp.pl

IX. Zmiany Polityki Prywatności i Plików Cookies

Zastrzegam sobie prawo zmiany przedstawionej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

W przypadku zmiany Polityki Prywatności wymagającej spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, będę Cię informować bezpośrednio o takiej zmianie poprzez korespondencję tradycyjną lub elektroniczną lub wyświetlając ogłoszenie przy wejściu na stronę internetową lub w inny sposób zapewniający jak najłatwiejszy dostęp do tych informacji.