człowiek, archetyp, carl jung, wspólnota
FILOZOFIA ŻYCIA, INSPIRACJE

Archetypy Junga

Według szwajcarskiego uczonego Carla Gustava Junga wszyscy ludzie na świece mają część wspólną. Twierdził on, że w naszej psychice możemy odnaleźć schematy i obrazy będące dziedzictwem (archetypem) pokoleń żyjących przed…

Czytaj dalej