habituacja
FILOZOFIA ŻYCIA

Czym jest habituacja?

Zgodnie z definicją słownikową habituacja to: „proces fizjologiczny prowadzący do stopniowego zmniejszania się i zaniku reakcji na powtarzający się bodziec, zwłaszcza monotonny i niestwarzający istotnych konsekwencji dla organizmu”. W codziennym…

Czytaj dalej